Thống kê theo tổng

Thống kê theo tổng

Chọn tỉnh thành
Chọn khoảng ngày
Thống kê
Chọn kiểu thống kê

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 17/04/2024 7 4
19 19/04/2024 7 2
28 17/04/2024 12 4
37 18/04/2024 6 3
46 18/04/2024 6 3
55 10/04/2024 6 11
64 13/04/2024 2 8
73 18/04/2024 8 3
82 16/04/2024 5 5
91 21/04/2024 12 0

Thống kê lần quay trước

Tổng Các bộ số về hôm trước
0 91; 91;
1 92; 92;
2 84; 75; 11; 39;
3 30; 03;
4 86; 77; 59; 22; 59;
5 32;
6 15;
7 25; 43; 70;
8 80; 80; 26; 62; 71;
9 36; 09;

Thống kê theo tổng

Bài viết mới

I9bet I9bet