Soi cầu ăn hai nháy

Soi cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/04/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
01 2 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 92
44 - 98
02 1 lần Vị trí tạo cầu:
44 - 81
03 1 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 71
   
05 2 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 35
74 - 96
06 1 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 15
   
   
09 1 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 91
Đầu 1
   
11 1 lần Vị trí tạo cầu:
90 - 98
   
13 1 lần Vị trí tạo cầu:
98 - 105
   
15 1 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 101
   
   
   
   
Đầu 2
   
21 2 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 98
66 - 92
22 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 81
23 1 lần Vị trí tạo cầu:
81 - 105
   
25 2 lần Vị trí tạo cầu:
25 - 49
81 - 96
   
   
28 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 42
29 1 lần Vị trí tạo cầu:
66 - 91
Đầu 3
   
   
   
   
34 1 lần Vị trí tạo cầu:
41 - 87
35 1 lần Vị trí tạo cầu:
71 - 101
   
   
   
39 1 lần Vị trí tạo cầu:
41 - 106
Đầu 4
   
41 1 lần Vị trí tạo cầu:
52 - 98
42 1 lần Vị trí tạo cầu:
52 - 81
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
   
51 2 lần Vị trí tạo cầu:
61 - 92
96 - 98
   
53 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 53
   
55 3 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 35
12 - 35
35 - 101
56 2 lần Vị trí tạo cầu:
6 - 15
12 - 15
   
   
59 2 lần Vị trí tạo cầu:
26 - 37
61 - 91
Đầu 6
   
   
   
63 1 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 53
64 1 lần Vị trí tạo cầu:
65 - 87
65 1 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 101
   
   
   
69 2 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 20
65 - 106
Đầu 7
   
71 3 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 98
60 - 98
75 - 98
72 3 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 81
60 - 81
75 - 81
   
   
   
   
   
78 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 42
   
Đầu 8
80 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 44
81 3 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 98
27 - 98
63 - 98
82 3 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 81
27 - 81
63 - 81
83 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 105
84 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 57
85 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 96
   
   
88 2 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 42
27 - 42
   
Đầu 9
   
91 3 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 98
59 - 98
85 - 98
92 2 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 81
59 - 81
   
   
95 4 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 49
1 - 51
37 - 49
37 - 51
   
   
98 3 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 5
1 - 8
7 - 42
99 1 lần Vị trí tạo cầu:
102 - 106

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 21/04/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 21/04/2024
ĐB 19980
G1 85986
G2 47577 69280
G3 98092 25825 81059
57932 33830 71715
G4 5543 1384 6975 5836
G5 2326 4322 0703
7162 4509 0470
G6 191 392 571
G7 11 59 91 39
Lô tô
80 86 77 80 92 25 59
32 30 15 43 84 75 36
26 22 03 62 09 70 91
92 71 11 59 91 39
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 20/04/2024
ĐB 29379
G1 29822
G2 24933 27395
G3 63254 65829 39579
26917 20063 91422
G4 9186 1763 9385 1320
G5 5451 3289 0892
4290 1448 7357
G6 899 689 390
G7 05 60 99 33
Lô tô
79 22 33 95 54 29 79
17 63 22 86 63 85 20
51 89 92 90 48 57 99
89 90 05 60 99 33
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 19/04/2024
ĐB 26592
G1 38838
G2 43774 91819
G3 08758 63771 15724
91314 86959 47543
G4 1370 7010 5792 5856
G5 9957 5245 8757
2019 4132 6316
G6 222 106 949
G7 71 26 85 23
Lô tô
92 38 74 19 58 71 24
14 59 43 70 10 92 56
57 45 57 19 32 16 22
06 49 71 26 85 23

Soi cầu ăn hai nháy

Bài viết mới

I9bet I9bet