Soi cầu ăn hai nháy

Soi cầu ăn hai nháy

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 17/07/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
   
   
   
03 1 lần Vị trí tạo cầu:
34 - 76
04 1 lần Vị trí tạo cầu:
53 - 100
   
   
   
   
   
Đầu 1
   
   
   
13 1 lần Vị trí tạo cầu:
72 - 76
14 1 lần Vị trí tạo cầu:
70 - 100
   
   
   
   
   
Đầu 2
   
   
   
   
24 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 100
   
26 1 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 45
   
   
   
Đầu 3
   
   
   
33 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 76
   
35 1 lần Vị trí tạo cầu:
42 - 78
   
   
   
   
Đầu 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
   
   
   
   
54 1 lần Vị trí tạo cầu:
78 - 102
   
56 1 lần Vị trí tạo cầu:
78 - 106
   
   
   
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
27 - 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 7
   
   
   
73 1 lần Vị trí tạo cầu:
40 - 76
   
   
   
   
   
   
Đầu 8
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 9
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 2 ngày tính từ 17/07/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 17/07/2024
ĐB 54959
G1 56122
G2 08873 94181
G3 33815 02633 37770
24888 74383 61601
G4 3300 4085 1347 9923
G5 8985 1417 1636
5062 3791 1252
G6 825 287 821
G7 64 24 18 76
Lô tô
59 22 73 81 15 33 70
88 83 01 00 85 47 23
85 17 36 62 91 52 25
87 21 64 24 18 76
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 16/07/2024
ĐB 79496
G1 54389
G2 14879 99309
G3 86301 02170 09978
47441 83209 10665
G4 6962 0797 5344 0621
G5 7766 2189 0312
5850 5003 8386
G6 359 794 639
G7 45 12 60 22
Lô tô
96 89 79 09 01 70 78
41 09 65 62 97 44 21
66 89 12 50 03 86 59
94 39 45 12 60 22
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/07/2024
ĐB 43030
G1 44299
G2 00340 25339
G3 07684 45118 22380
38063 77163 79753
G4 4649 7841 5946 3334
G5 6828 9681 9694
2252 3035 5230
G6 700 124 697
G7 67 41 66 81
Lô tô
30 99 40 39 84 18 80
63 63 53 49 41 46 34
28 81 94 52 35 30 00
24 97 67 41 66 81

Soi cầu ăn hai nháy

Bài viết mới

I9bet