Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống

Soi cầu loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 28/11/2023

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
00 5 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 93
5 - 94
33 - 40
52 - 89
72 - 75
   
02 2 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 25
84 - 92
   
   
   
   
   
08 1 lần Vị trí tạo cầu:
5 - 14
09 2 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 104
84 - 104
Đầu 1
10 4 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 6
8 - 93
28 - 75
81 - 94
   
   
13 2 lần Vị trí tạo cầu:
0 - 68
8 - 39
14 1 lần Vị trí tạo cầu:
100 - 102
   
   
17 1 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 19
18 2 lần Vị trí tạo cầu:
8 - 91
81 - 91
19 3 lần Vị trí tạo cầu:
1 - 103
8 - 104
81 - 104
Đầu 2
20 7 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 52
25 - 89
29 - 89
29 - 93
59 - 93
66 - 75
66 - 89
21 1 lần Vị trí tạo cầu:
47 - 48
22 3 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 92
20 - 25
59 - 92
   
   
25 2 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 37
47 - 50
   
27 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 90
28 1 lần Vị trí tạo cầu:
20 - 63
29 2 lần Vị trí tạo cầu:
29 - 104
59 - 104
Đầu 3
30 3 lần Vị trí tạo cầu:
4 - 75
24 - 75
43 - 84
   
32 3 lần Vị trí tạo cầu:
22 - 44
39 - 44
43 - 71
33 1 lần Vị trí tạo cầu:
39 - 105
34 1 lần Vị trí tạo cầu:
39 - 62
   
   
   
   
   
Đầu 4
40 1 lần Vị trí tạo cầu:
10 - 75
   
42 1 lần Vị trí tạo cầu:
13 - 92
   
   
   
   
47 1 lần Vị trí tạo cầu:
62 - 90
   
   
Đầu 5
   
   
   
   
   
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
49 - 58
   
   
   
59 1 lần Vị trí tạo cầu:
70 - 103
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
83 - 89
   
   
63 1 lần Vị trí tạo cầu:
83 - 105
   
   
   
   
   
69 1 lần Vị trí tạo cầu:
83 - 96
Đầu 7
70 2 lần Vị trí tạo cầu:
80 - 84
80 - 89
   
   
   
   
   
   
   
   
79 2 lần Vị trí tạo cầu:
80 - 106
90 - 103
Đầu 8
   
81 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 100
82 2 lần Vị trí tạo cầu:
32 - 44
54 - 92
   
84 1 lần Vị trí tạo cầu:
32 - 62
   
   
   
   
   
Đầu 9
90 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 40
91 1 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 8
   
   
   
95 2 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 46
56 - 70
   
97 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 19
   
   

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 28/11/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 28/11/2023
ĐB 11913
G1 00010
G2 45748 26907
G3 21383 29212 36806
31583 06432 05215
G4 5903 8499 5218 4870
G5 2036 5201 1028
1171 6609 2730
G6 782 009 902
G7 01 54 99 39
Lô tô
13 10 48 07 83 12 06
83 32 15 03 99 18 70
36 01 28 71 09 30 82
09 02 01 54 99 39
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 27/11/2023
ĐB 84757
G1 74703
G2 11900 12554
G3 19791 04270 46759
59547 46181 41018
G4 6537 8278 2059 1059
G5 3927 1272 4079
5403 1036 9546
G6 292 100 737
G7 77 10 86 17
Lô tô
57 03 00 54 91 70 59
47 81 18 37 78 59 59
27 72 79 03 36 46 92
00 37 77 10 86 17
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 26/11/2023
ĐB 11873
G1 79812
G2 47282 88599
G3 70943 22982 59952
37117 45252 21860
G4 1123 4002 3496 2068
G5 4388 0945 3653
5957 2143 9067
G6 706 799 886
G7 20 53 07 84
Lô tô
73 12 82 99 43 82 52
17 52 60 23 02 96 68
88 45 53 57 43 67 06
99 86 20 53 07 84
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 25/11/2023
ĐB 08816
G1 27324
G2 11953 24697
G3 69110 04565 34068
51050 01507 34991
G4 6108 5491 7718 6815
G5 0369 9606 8760
7104 5179 0112
G6 833 331 214
G7 44 73 63 26
Lô tô
16 24 53 97 10 65 68
50 07 91 08 91 18 15
69 06 60 04 79 12 33
31 14 44 73 63 26

Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống

Bài viết mới

I9bet