Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống

Soi cầu loto bạch thủ

Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/04/2024

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.
Đầu 0
00 2 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 76
74 - 76
   
02 1 lần Vị trí tạo cầu:
74 - 95
   
   
   
   
   
   
09 1 lần Vị trí tạo cầu:
19 - 91
Đầu 1
   
11 3 lần Vị trí tạo cầu:
31 - 46
31 - 54
98 - 104
   
13 2 lần Vị trí tạo cầu:
31 - 38
98 - 105
   
   
16 1 lần Vị trí tạo cầu:
31 - 69
   
   
   
Đầu 2
20 2 lần Vị trí tạo cầu:
24 - 44
72 - 74
21 2 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 104
81 - 104
   
23 2 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 64
73 - 77
24 2 lần Vị trí tạo cầu:
24 - 70
73 - 82
   
26 1 lần Vị trí tạo cầu:
68 - 80
27 1 lần Vị trí tạo cầu:
68 - 97
28 1 lần Vị trí tạo cầu:
17 - 42
   
Đầu 3
   
   
   
33 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 105
34 1 lần Vị trí tạo cầu:
67 - 70
35 1 lần Vị trí tạo cầu:
55 - 62
   
   
   
   
Đầu 4
40 1 lần Vị trí tạo cầu:
57 - 76
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
   
51 1 lần Vị trí tạo cầu:
96 - 98
52 1 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 66
53 2 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 55
50 - 77
   
55 1 lần Vị trí tạo cầu:
35 - 101
   
   
58 1 lần Vị trí tạo cầu:
33 - 42
   
Đầu 6
60 1 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 19
   
62 2 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 66
9 - 68
63 1 lần Vị trí tạo cầu:
9 - 43
   
65 1 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 101
   
   
   
69 1 lần Vị trí tạo cầu:
15 - 20
Đầu 7
   
71 2 lần Vị trí tạo cầu:
60 - 98
75 - 98
   
73 2 lần Vị trí tạo cầu:
36 - 77
60 - 67
74 1 lần Vị trí tạo cầu:
11 - 87
   
   
77 1 lần Vị trí tạo cầu:
60 - 78
   
   
Đầu 8
80 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 76
81 1 lần Vị trí tạo cầu:
30 - 99
82 3 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 95
27 - 81
63 - 81
83 1 lần Vị trí tạo cầu:
56 - 77
   
85 1 lần Vị trí tạo cầu:
3 - 61
86 1 lần Vị trí tạo cầu:
21 - 65
   
   
89 1 lần Vị trí tạo cầu:
63 - 102
Đầu 9
90 1 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 22
91 3 lần Vị trí tạo cầu:
16 - 46
16 - 54
85 - 98
92 3 lần Vị trí tạo cầu:
2 - 28
7 - 25
7 - 81
   
   
95 1 lần Vị trí tạo cầu:
23 - 29
96 2 lần Vị trí tạo cầu:
16 - 69
23 - 80
97 1 lần Vị trí tạo cầu:
23 - 45
   
99 2 lần Vị trí tạo cầu:
7 - 102
23 - 34

Kết quả cụ thể theo ngày

Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 21/04/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 21/04/2024
ĐB 19980
G1 85986
G2 47577 69280
G3 98092 25825 81059
57932 33830 71715
G4 5543 1384 6975 5836
G5 2326 4322 0703
7162 4509 0470
G6 191 392 571
G7 11 59 91 39
Lô tô
80 86 77 80 92 25 59
32 30 15 43 84 75 36
26 22 03 62 09 70 91
92 71 11 59 91 39
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 20/04/2024
ĐB 29379
G1 29822
G2 24933 27395
G3 63254 65829 39579
26917 20063 91422
G4 9186 1763 9385 1320
G5 5451 3289 0892
4290 1448 7357
G6 899 689 390
G7 05 60 99 33
Lô tô
79 22 33 95 54 29 79
17 63 22 86 63 85 20
51 89 92 90 48 57 99
89 90 05 60 99 33
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 6 ngày 19/04/2024
ĐB 26592
G1 38838
G2 43774 91819
G3 08758 63771 15724
91314 86959 47543
G4 1370 7010 5792 5856
G5 9957 5245 8757
2019 4132 6316
G6 222 106 949
G7 71 26 85 23
Lô tô
92 38 74 19 58 71 24
14 59 43 70 10 92 56
57 45 57 19 32 16 22
06 49 71 26 85 23
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 18/04/2024
ĐB 62904
G1 16351
G2 92109 84405
G3 50215 82326 54744
81157 60946 93661
G4 7880 3573 0916 9336
G5 9443 9241 5284
9798 4277 7296
G6 591 346 154
G7 69 52 95 37
Lô tô
04 51 09 05 15 26 44
57 46 61 80 73 16 36
43 41 84 98 77 96 91
46 54 69 52 95 37

Soi Cầu Loto Bạch Thủ Truyền Thống

Bài viết mới

I9bet I9bet