Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Chọn tỉnh thành
Chọn khoảng ngày

Các bộ số cần thống kê

Kết quả thống kê

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt xổ số Hà Nội
Từ 01/01/2018 đến 21/05/2024
Dàn số gồm các bộ: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số: 55 ngày
(tính cả ngày về từ 01/01/2023 đến 01/03/2023)
Điểm gan đến nay là: 0 ngày
(không tính ngày về gần nhất là 21/05/2024)

Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt

Bài viết mới

I9bet I9bet